Contact Information:

Name: Gabrielle Zhang - Tel: + 86 186 6737 0077 - E-mail: gaby@jxhechen.com.cn

Office Address: N°335 Chengji Road, Chengnan Street, Economic Development Zone,

Jiaxing, Zhejiang, China