Contact Information:

Name: CHUNXING FU - Tel: + 86 133 0534 0117 - E-mail: cx.fu@cndashing.cn

Website: www.cndashing.cn - Wechat account: CNDASHING